1. Behandlingen av personuppgifter

goGotland AB värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

2. Personuppgiftsansvarig

goGotland AB med organisationsnummer 556733-3108 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

3. När sker behandling av personuppgifter?

goGotland AB behandlar dina personuppgifter:

– när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
– när du anmäler dig till att delta i våra event, konferenser och seminarier
– när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor eller via mail
– när du är leverantör till oss
– när du är kund till oss

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa tjänster samlar vi även in dina önskemål, om du väljer att lämna sådana, som t.ex. eller kostval. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.
Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig. Vi kan använda dina uppgifter för att sätta dig i kontakt med andra inom nätverket. Vi kommer inte använda dina uppgifter för att sätta dig i kontakt med personer utanför nätverket.
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.
När du är kund hos oss använder vi och sparar dina uppgifter så länge partnerskapet varar. När medlemskapet avslutas så tas dina uppgifter bort.

6. Utlämnande av personuppgifter

goGotland AB  delar personuppgifter med andra noggrant utvalda samarbetspartner som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

7. Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

8. Säkerhet och skydd av personuppgifter

goGotland AB har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål.

9. Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@businesseventnetwork.se. En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

10. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post info@gogotland.se eller till vår adress: