Hållbarhet

10 tips för hållbart event

Att skapa hållbara konferenser, kick-offer och events är inte bara en trend, det är ett viktigt steg mot att minska vår påverkan på miljön. Genom att vara medvetna om våra handlingar kan vi göra evenemang mer hållbara och samtidigt leverera en framgångsrik upplevelse för deltagarna.

Här är 10 tips för att skapa hållbara event som sätter fokus på både konferenser, kickoffer eller fester:

1. Ät klimatsmart
Välj lokalproducerad och ekologisk mat och undvik matsvinn. Ta tillvara på överbliven mat. Försök att ha portionsservering så du kan planera matåtgången bättre.  Vid buffé,  använd små tallrikar så tar gästerna inte för mycket mat som sedan slängs. Eller även där, servera och  lägg upp lagom portioner på tallrikar.

2. Gröna, lokala samarbetspartners
Vi vill alltid lyfta fram och samarbeta med våra lokala stjärnor som är bäst på att erbjuda säsongens och traktens bästa råvaror. Vi jobbar nära ihop och pratar även om deras hållbarhetsarbetet. Är deras varor ekologiska, närproducerade, vilket bränsle används i deras transporter?
Så tipset är att  välja lokalt och välj de som kan leva upp till era egna hållbarhetsmål.

3. Hållbara gåvor
Vill kunden ha goodie-bags? Välj miljövänliga saker såsom exempelvis lokalproducerade godsaker eller saker de kan använda länge.

4. Inkludera alla
Hur görs eventet tillgängligt för alla oavsett funktionsvariation? Hur ser representationen ut i material innan och under eventet. Ges exempelvis män och kvinnor lika mycket talartid? Syns människor av olika härkomst och ålder?

5. Sopsortera!
Gör det lätt att sopsortera och kompostera matavfall. Se till att det finns tydligt märkta återvinningsstationer på plats där deltagarna kan själva kan sortera. Ta tillvara på pant och matsvinn.

6. Undvik engångsartiklar
Konferera papperslöst. Använd datorer, mobiler och läsplattor i stället för att skriva ut en massa papper. Välj bort engångsartiklar och profilprodukter som bara används en gång.

7. Välj transport ur ett miljöperspektiv
Cykla eller gå om det är möjligt. Gör transporten som en del av upplevelsen genom att aktivera deltagarna till fots eller med cykel, är det lite längere så finns ofta elcyklar som ett utomordentligt kul alternativ. För längre transport välj fossilfritt drivmedel.

8. Skapa medvetenhet
Berätta/visa  hur just detta event är hållbart, vilak lösningar som valts just hur detta perspektiv.
Fråga kunder, leverantörer och besökare vad som är viktigt för dem och väck intresset för hållbarhet. Skapa ringar på vattnet!

9. Hållbar hälsa
Skapa ett varierat schema som innehåller tillräckligt med pauser. Lägg in aktiviteter då deltagarna får röra på sig och byta miljö. Fråga efter deltagares behov redan i planeringsstadiet. 

10. Miljöcertifiering
Välj gärna anläggningar och leverantörer som är miljöcertifierade, såsom Svanen-märkta. Då har du en garanti för att de arbetar hållbart.

Hållbarhet

Hållbarhet är för oss mer än ett ord, det är något vi lever med och bär med oss i allt vi gör för att skapa meningsfulla och minnesvärda möten mellan människor.