Användarmanual Tid & Projekt Tidrapportering

  • Logga in i Grant Thorntons webbkontor antingen via PC eller via app i telefonen.

https://apps.apple.com/se/app/webbkontoret/id854582416

www.grantthornton.se klicka på Logga in uppe till höger på sidan

Ladda ner appen ”Webbkontoret” på din telefon och logga in med e-legitimation eller sms.

  • Klicka på Tid & Projekt och du kommer in direkt på din egen dashboard. Här får du en överblick över de funktioner du har. Din profil, arbetstid, projekttid och saldon.
  • Här kan du fylla i din tid när du kom och när du gick. När du är klar så klicka på knappen spara. Vill du få en överblick över hela veckan så klicka på Visa tidkort längst ner till höger under arbetstid.
  • Inne på ditt tidkort så kan du registrera in tid för hela veckan. Fyll i tid när du kommer och när du går hem. Har du förifylld arbetstid så är redan tiden ifylld enl. ditt schema enl. bilden nedan. Ska tiden fördelas på projekt så väljer du vilket projekt i rullistan under Aktivitetstid. Fyll i antal timmar som ska gå mot projektet. När du är klar så tryck på knappen spara högst uppe till höger.
  • Har du frånvaro som du ska registrera gör du det inne på tidkortet under Avvikelser. Klicka på Ny avvikelse och så väljer du frånvaroorsak i rullistan. Välj tex. Sjuk och lägg in antal timmar som du varit frånvarande. Frånvaro ska alltid läggas in med ett minus framför -8. Frånvaro som är del av dag så måste klockslag registreras.
  • När du har tidrapporterat klart så kom ihåg att tryck på knappen spara högst uppe till höger. När hela veckan är tidrapporterad och klar så måste du klicka på den gröna knappen Stäng vecka uppe till höger. Då går tidrapporten till din attesterande chef så att veckan kan bli godkänd. Om den sista i månaden infaller mitt i en vecka så måste hela veckan registreras innan den kan stängas.