De Badande Wännerna ger evenemangsbolaget goGotland i uppdrag att skapa fler evenemang med mångfald på Paviljongplan i Visby.

– Kryssningskajen står klar 2018 och det är klart vi vill att platsen ska kunna användas på absolut bästa sätt. Därför har vi vänt oss till Gotlands ledande evenemangsbolag och bett om hjälp. Med goGotlands gedigna erfarenhet av att arbeta på Paviljongsplan, med Visby Världsarv och dess ruiner så var det ett självklart val, säger ordförande i DBW. – Vi vill att platsen ska levandegöras och att det ska finnas en mångfald med massor av olika evenemang.

goGotland har i många år skapat stora som små evenemang på platsen för konferensgrupper och under Almedalsveckan. Bolaget har också sedan fem år tillbaka uppdraget av Medeltidsveckan att skapa Medeltidsveckans marknad på platsen.

– Vi får allt fler uppdrag som vi förlägger på Paviljongsplan. Det är en fantastisk plats med stor potential som vi kan hjälpa till att utveckla säger Fredrik Broman, vd goGotland. – Att vi nu får ett långsiktigt uppdrag ger oss rätt förutsättningar för att förstärka den här platsen som ett av Visbys starkaste besöksmål. Vi har sedan många år haft denna vackra Paviljongsplats som arbetsplats under stora som små evenemang. Arbetet med Medeltidsveckans marknad har givit oss en stor kärlek till platsen och en insikt om vad som behövs utvecklas för att möta kundernas efterfrågan, säger Fredrik.

Det kommer att bli lättare att boka Paviljongsplan och det ska bli en större tillgänglighet för såväl publika evenemang som företagsevenemang. Även under Almedalsveckan kommer det finnas möjlighet att skapa fler evenemang på platsen.

De badande Wännerna tar med detta beslut att stort kliv mot att stödja, hjälpa och skapa bra förutsättningar för den dagturism som kommer att följa i Kryssningskajens spår.

– Det känns väldigt roligt att vi kan bidra på detta sätt till att utveckla Visby som besöksmål och samtidigt öppna upp för ett större användande av Paviljingplan.

Avtalet skrevs på idag och träder i kraft omedelbart.