”Redan nu så finns det ett flertal förfrågningar och bokningar på konferenser under 2014. Det finns en ansenlig mängd bröllopsförfrågningar som också besvaras och bokas in samt så jobbas det för fullt med att skapa publika evenemang” säger Victor Ewald, verksamhetsledare på goGotland.

”- Det är mycket roligt att arbeta med en så unik världsarena som St Nicolai. Det finns många möjligheter för konferenser och möten. Eftersom vi på Gotland har ett starkt utbud av kvalitativa leverantörer skapar detta stora möjligheter att utveckla Kultudralen till den mötesarena som vi vill stå för” säger Nina Pettersson, projektledare på goGotland.

I goGotlands uppdrag från Kultudralen AB finns även direktivet att skapa en kulturell mötesplats i Kultudralen. Hur går det med det? Och vad kostar det om du som liten kulturaktör vill gagna Kultudralen?

”- Vi är mycket glada då vi redan fått stöd av Region Gotland för att kunna utveckla och etablera Kultudralen som kulturell mötesplats. Den 14/5 kommer vi att öppna dörrarna till St Nicolai för en av Regionens Kulturfrukostar. Då hoppas vi att många kommer dit för att se och lyssna till vad du som kulturaktör har för möjligheter i St Nicolai” säger Frida Lindroth, projektledare på goGotland och ansvarig för de publika och kulturella evenemangen.

”- Det kommer finnas möjligheter till en annan prislista för kulturaktörer. Vi arbetar fram den precis just nu. Vi hoppas även kunna vara medsökande på projekt som det söks bidrag för, som kan ha sin hemvist i St Nicolai. Vi kan redan nu berätta att vi för samtal med flertalet gotländska artister. Vi pratar även om publika evenemang med flera stora nationella aktörer inför sommarens säsong. Länsteatern har också Virpi Pahkinen som kommer och dansar i juni i St Nicolai.”

”- Och nu ska vi ägna vintermånaderna åt att sätta oss in i möjligheterna och utmaningarna med St Nicolai. Det är viktigt för oss att kunna kvalitetssäkra evenemang och även ta hand om och respektera ruinen, världsarvet och miljön runt omkring ruinen”, säger Victor Ewald. ”- Det är ett nytt gäng i ruinen, nya förutsättningar och vi strävar efter att Visby ska få den arena som många drömmer om”, säger Victor.

Har du frågor eller vill boka Kultudralen? Kontakta oss på 0498213333 eller info@gogotland.se