Ljudnivåer

1. Följande ljudnivåer får ej överskridas, mätt inomhus i omkringliggande bostäder och tillfälliga bostäders sov- och vardagsrum:
• 25 dBA ekvivalent ljudnivå
• 40 dBA maximal ljudnivå

2. Följande ljudnivåer får ej överskridas, mätt omedelbart utanför fastighetsgräns, i riktning mot bostäder:
• 65 dBA och 80 dBC ekvivalent ljudnivå, klockan 12.00 – 24.00
• 60 dBA och 75 dBC ekvivalent ljudnivå, klockan 24.00 – 02.00

3. Egenkontroll i form av ljudmätningar genomförs i syfte att dokumentera ljudutbredningen från verksamheten utifrån punkt 1 och 2.

Se även Region Gotland’s riktlinjer för högsta ljudnivåer i Visby innerstad på www.gotland.se.