Ditt namn (obligatorisk)

EkvivalentdBA (obligatorisk)

Typ av ljud (obligatorisk)

Ruin (obligatorisk)

Plats (obligatorisk)

Datum(obligatorisk)

Kommentar (Vid behov)

Så här går det till

1. Ladda ner appen buller på appstore

2. Starta mätningen genom att trycka på knappen i den första vyn. Mätningen pågår tills du trycker på knappen igen. Då visas ett genomsnittsvärde för mättiden. Där kan du välja att dela mätningen, namnge och spara den eller välja att göra en ny mätning. De mätningar du sparar blir sedan åtkomliga i vyn som heter “Mätningar”. Där listas snittvärdet för alla de mätningar du valt att namnge och sparas tillsammans med datum, klockslag och mätningens varaktighet i minuter och sekunder.

Tänk på att när du mäter med appen ska du hålla telefonen en bit ifrån dig och rikta mikrofonen mot ljudkällan.

3. Ladda upp mätningen här på sidan.

Ljudnivåer

1. Följande ljudnivåer får ej överskridas, mätt inomhus i omkringliggande bostäder och tillfälliga bostäders sov- och vardagsrum:
• 25 dBA ekvivalent ljudnivå
• 40 dBA maximal ljudnivå

2. Följande ljudnivåer får ej överskridas, mätt omedelbart utanför fastighetsgräns, i riktning mot bostäder:
• 65 dBA och 80 dBC ekvivalent ljudnivå, klockan 12.00 – 24.00
• 60 dBA och 75 dBC ekvivalent ljudnivå, klockan 24.00 – 02.00

3. Egenkontroll i form av ljudmätningar genomförs i syfte att dokumentera ljudutbredningen från verksamheten utifrån punkt 1 och 2.

Se även Region Gotland’s riktlinjer för högsta ljudnivåer i Visby innerstad på www.gotland.se.