Hög politisk närvaro, nöjda arrangörer och med fokus på miljö och hållbarhet. Så sammanfattas Almedalsveckan 2018 i en undersökning som Region Gotland gjort. 

– Vi är väldigt stolta över att arrangörerna är så nöjda, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan. 

Valåret 2018 har varit intensivt för svensk politik och dess företrädare, men också för näringslivet, massmedia, fackliga-, ideella- och branschorganisationer. Detta återspeglas inte minst i sammanfattningen av årets Almedalsvecka. 

Närmare 2 000 arrangörer ställde upp under veckan där totalt 4 311 evenemang genomfördes. Det är nytt rekord och en ökning med över 200 evenemang jämfört med 2017, och nästan lika många som åren 2013 och 2014 tillsammans. 

– Och det är bara de evenemang som är en del av det officiella programmet. Det finns ytterligare arrangörer som väljer att ha slutna evenemang, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan på Region Gotland. 

– Vi är särskilt nöjda med att de ideella organisationerna ökat så mycket. Det finns de som anser att Almedalsveckan är elitistisk, samtidigt som vi kan säga att var fjärde arrangör i år var en helt ideell organisation.

Politiska närvaron stor

Allra flest evenemang arrangerades av olika intresseorganisationer, med omkring 200 fler event än föregående år. Det som märks allra mest i rapporten som Regionen sammanställt är inte helt oväntat den politiska närvaron, som också den är rekordstor. För första gången någonsin medverkade samtliga ministrar i Sveriges regering under veckan. 

Antal arrangörer som benämner sig som ”riksdagsparti, övriga partier eller politiska organisationer” har fördubblats under 2018. 

– Vissa menar att den politiska närvaron minskat, men det stämmer inte. Man har bara valt att medverka i andra sammanhang, snarare än att arrangera egna event, säger Mia Stuhre. 

Ökat miljöfokus

Årets största ämne var Hållbarhet, vilket också märks bland arrangörerna. 60 procent av evenemangen som genomfördes var miljödiplomerade, en ökning jämfört med tidigare år.

– Med hållbarhet menas oftast i kombination med till exempel ekonomi eller miljö. Det har varit det populäraste ämnet de senaste åren, säger Mia Stuhre och fortsätter:

– Men allra nöjdast är vi över att Demokrati är årets fjärde mest populära ämne. 2017 var det på en elfteplats och dessförinnan inte ens med på listan.

Andra populära ämnen under veckan, som också återkommit under tidigare år var bland annat Vård och Omsorg och Digitalisering.

Infriade förväntningar

Årets arrangörer är nöjdare än tidigare år, åtminstone enligt den enkätundersökning som Regionen genomfört. På frågan om hur väl förväntningarna som organisationen hade innan veckan har uppfyllts är snittet 7,9 på en tiogradig skala och bland de arrangörer som tidigare varit på plats är snittet 8,2. Mer än fyra av fem arrangörer rekommenderar andra att besöka Almedalsveckan enligt enkäten som gick ut till 2 204 mottagare, varav 553 deltog. 

– Vi är stolta över att ha så nöjda arrangörer. En annan sak som jag lagt märke till är hur nöjda besökare är med servicen under Almedalen. Jag kan inte säga att det är vetenskapligt bevisat, men väldigt många berömmer de som jobbar under veckan för det, säger Mia Stuhre. 

Nästa års Almedalsvecka inleds söndagen 30 juni och avslutas veckan därpå, 7 juni. 

Behöver du hjälp med ditt evenemang? Letar du boende, konferensytor eller bara vill ha goda restaurangtips? Leta inte längre. Kontakta oss!